English Material

Free - Junior Reading Program

Click here

English Hard Copy Workbooks

Click here

Print your own Workbooks

Click here

Alphabet Chart

Use the sound method to teach children the letters of the alphabet.

Click here

Alphabet Flashcards

Teach children the sounds of the Alphabet

Click here

Senior Reading Program

The Senior Program is suited for children from grade 1 up to grade 12.

It will help children to read faster and with more comprehension.

Klick here

Short stories

Download and print your own short stories. (5 Stories)

click here

Afrikaanse Materiaal

Gratis - Afrikaanse Leesprogram

Jy kan hierdie program gratis aflaai en gebruik

Klik hier

Gedrukte Werkboeke

klik hier

Druk jou eie Werkboeke

klik hier

Alfabet muurkaart

Leer kinders die letters van die alfabet.

Klik hier

Alfabet flitskaarte

Flitskaarte

Klik hier

Senior Leesprogram

Hierdie program is ontwikkel vir leerders vanaf graad 1 tot graad 12.

Die program sal kinders leer om vinniger en met meer begrip te lees.

Klik hier

Druk jou eie kort stories. (5 Stories)

Laai hierdie kort stories af en druk jou eie werkblaaie.

klik hier

Sotho Material

Print your own Sotho Workbooks

click here

Sotho Workbooks

click here